Інформація про діяльність Малопольського центру підприємництва

2023-11-28

Малопольський центр підприємництва (МЦП) є організаційною одиницею самоврядування Малопольського воєводства. Установа була створена 29 жовтня 2007 року постановою Сеймика Малопольського воєводства. Від самого початку існування МЦП очолює кандидат наук Рафал Солецкі.

Малопольський центр підприємництва(МЦП) реалізує завдання, які суттєво впливають на економічне зростання та соціальний розвиток Малопольського воєводства.

Регіональна оперативна програма Малопольського воєводства на 2014-2020 роки

В рамках Регіональної операційної програми Малопольського воєводства на 2014-2020 роки (РОП МВ) Малопольський центр підприємництва виконує завдання у сфері:

 • Вісь 1 – Економіка знань,
 • Вісь  3 – Підприємницька Малопольща,
 • Вісь 4 – Регіональна енергетична політика,
 • Вісь  8 – Ринок праці,
 • Вісь  9 – Соціально згуртований регіон,
 • Вісь 10 – Знання та компетентність,
 • Вісь 11 – Відновлення регіонального простору.

Безпосередньо та опосередковано сектор підприємств підтримується з коштів Європейського фонду регіонального розвитку завдяки впровадженню заходів з Осі 1, 3 та 4.

Завдання МЦП в рамах РОП МВ 2014-2020

У рамках Осі 1 МЦП підтримує інвестиції, спрямовані на посилення наукових досліджень, технологічного розвитку та інновацій у галузях розумної спеціалізації Малопольського регіону. Допомога тут зосереджена на діяльності, спрямованій на збільшення активності у сфері науково-дослідної діяльності підприємств, що призводить до виробництва та виведення на ринок нових або значно покращених продуктів, процесів і послуг.

Впроваджуючи Вісь 3 –Підприємницька Малопольща– МЦП підтримує проекти, спрямовані на доступність та гнучке функціонування суб’єктів сектору малого та середнього бізнесу на ринку та підвищення їх економічного значення, напр. через субсидії для сприяння розвитку  підприємницьких настроїв та участі компаній у міжнародних ярмарках. У рамках Осі 3 установа зосереджується також на введені результатів науково-дослідних робіт B+R, винаходів та корисних моделей, а також зміцнює потенціал Інституту Бізнес Оточення.

З точки зору Регіональної енергетичної політики, МКП зосереджується на діяльності, спрямованій на підвищення енергоефективності підприємств, шляхом внесення змін у технологічні та виробничі процеси, комплексної модернізації енергоємних об’єктів, які є основою екопідприємств, та збільшене використання відновлюваних джерел енергії.

Осі 9 і 10 підтримують соціальну включення та розвиток освіти та фінансуються Європейським соціальним фондом.

Реалізацією проектів у межах Соціально згуртованого регіону, МЦП підтримує центри соціальної допомоги, повітові центри допомоги сім’ї та всі суб’єкти, які мають досвід проведення заходів із соціальної інтеграції. МЦП контролює проекти, які просувають підприємства, включно з тими, що надають послуги стимулювання розвитку регіону. Вісь 9 виконує завдання у сфері соціальної та професійної активізації людей, яким загрожує зубожіння чи соціальне відчуження, підвищує доступність та якість послуг, адресованих  особам, які потребують опіки чи їх опікунам, а також профілактично –запобіжних дій.

Завдяки пріоритету «Знання та компетенції», МЦП підтримує діяльність, спрямовану на збільшення кількості місць у дошкільних закладах, діяльність у сфері розвитку ключових компетенцій, необхідних на ринку праці, діяльність, пов’язану з освітньо-професійною орієнтацією та наданням освітньо-професійних консультацій учням, а також професійною освітою учнів та дорослих. МЦП контролює виконання проектів, які сприяють створенню інноваційного середовища для підтримки освітніх процесів інформаційно-комунікаційними технологіями, сприяють розвитку талантів та інтересів студентів, стимулюють освітню активність студентів у сфері ключових компетенцій, необхідних на ринку праці.

МЦП також здійснює нагляд за фінансовими інструментами, що реалізуються через Банк Господарства Крайового. Зворотна підтримка у формі кредитів спрямована на реалізацію проектів у сфері створення та розвитку підприємницької діяльності (Вісь 3 та 8), енергомодернізацію багатоквартирних будинків, а також відродження міст та оновлення сільської місцевості ( Вісь 4 і 11).

Завданнями Малопольського центру підприємництва в сферах  реалізації Регіональної програми є:

 • розробка процедур,
 • ведення інформаційних заходів,
 • проведення набору, оцінки та відбору проектів,
 • укладання грантових угод з бенефіціарами,
 • розрахунки за проектами,
 • нагляд за реалізацією проектів,
 • контроль проектів,
 • моніторинг стану виконання та звітність,
 • стягнення сум у результаті порушень,
 • функціонування ІТ-систем,
 • співпраця з  Системою управління регіональною операційною програмою Малопольського воєводства.

Команда еко-менеджерів

З 1 вересня 2019 року в Малопольському центрі підприємництва працює команда Eко-Менеджерів.

До завдань команди еко-менеджерів, зокрема, входить:

 • Надання інформації та навчання підприємців вимогам законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища,
 • Надання інформації щодо можливості впровадження сучасних технологій та рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища в суб’єктах господарювання,
 • Надання інформації про джерела фінансування екоінновацій для підприємств,
 • Співпраця з фахівцями галузі, науковцями та іншими суб’єктами, що діють у сфері захисту довкілля;
 • Пропагування ідеї рівномірного розвитку та хорошого досвіду підприємців у здійсненні проекологічної діяльності.

Призначена команда є частиною важливого проекту, що реалізовується в нашому воєводстві під назвою ЕкоМалопольща– це комплексна програма для покращення якості навколишнього середовища.

Діяльність еко-менеджерів є безкоштовною. Еко-менеджери мобільні. Вони можуть надавати послуги безпосередньо на території підприємця.

Контакт – Команда еко-менеджерів
Малопольський центр підприємництва

вул. Ясногурська 11, 31-358 Краків,

тел. +48 12 376 91 58
ekodoradcy@mcp.malopolska.pl

Команда підтримки бізнесу в умовах пандемії

З 1 березня 2021 року в Малопольському центрі підприємництва працює Команда підтримки підприємництва під час пандемії.

Команда надає допомогу зацікавленим підприємцям, діяльність яких постраждала внаслідок пандемії, в отриманні інформації про доступні інструменти допомоги на центральному та місцевому рівнях.

До завдань команди підтримки підприємства під час пандемії належить:

 • Розробка та оновлення довідника «Посібник  на період пандемії – для підприємців та працівників малопольських компаній, які опинилися у складній економічній ситуації – у зв’язку з COVID-19» та постійний моніторинг доступних форм підтримки.
 • Постійна інформація про можливості підтримки малопольських підприємців та працівників малопольських компаній у складній економічній ситуації – у зв’язку з COVID-19.
 • Підготовка та розміщення на веб-сайті МЦП інструкцій щодо реєстрації та налаштування облікового запису користувача для e-PUAP, на веб-сайті Praca.gov.pl, на веб-сайті PUE ZUS та інструкцій щодо налаштування Довіреного профілю.
 • Організація вебінарів та тренінгів для підприємців.

Контактні дані – Команда підтримки  під час пандемії
Малопольський центр підприємництва

вул. Ясногурська 11, 31-358 Краків, тел. +48 451 071 302, +48 451 071 303, +48 451 071 304, +48 459 381 443.
info@mcp.malopolska.pl

МЦП у фінансовій перспективі 2007-2013

У фінансовій перспективі 2007-2013 МЦП відповідав за надання детальної інформації про можливості підтримки Бенефіціарів – переважно підприємців, проведення тренінгів для Заявників та Бенефіціарів, реалізацію заходів, набір та оцінку заявок та весь процес нагляду за відповідним використанням дофінансування та розрахунки за проектом.