Przetwarzanie danych osobowych

2023-11-24

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (adres siedziby: ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających tę stronę internetową.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników strony internetowej gromadzone są na dwa sposoby:

 1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych;
 2. informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania ze stron internetowych:
 • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
 • pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Dane osobowe

 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
 2. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych MCP, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl, pisemnie na adres siedziby MCP lub osobiście w siedzibie MCP – ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. Inspektor Ochrony Danych – Piotr Jasiński. Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych w czasie nieobecności – Jarosław Matyja oraz Olena Kovalevych.
 3. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania Administrator będzie przetwarzać dane w celu zapewnienia udziału w szkoleniu/spotkaniu (imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej), skorzystania z newslettera (adres poczty elektronicznej) lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną (imię, nazwisko, telefon,adres poczty elektronicznej). Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda, czyli art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału w szkoleniu/spotkaniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.
 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu/spotkaniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.
 6. Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej oraz przez okres zgodny z okresem przechowywania akt wskazanym w przepisach o archiwizacji.
 7. Prawo dostępu do danych osobowych Obowiązuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO, a także prawo do usunięcia danych w zakresie w jakim ich przetwarzanie, nie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega administrator. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres dane_osobowe@mcp.malopolska.pl.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Odbiorcy danych Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Mechanizm cookies

 1. Podczas korzystania ze stron internetowych przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników stron internetowych.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 5. MCP przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników; zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika; tworzenia statystyk oglądalności zgodnie z Polityką Prywatności Google oraz Google Analytics.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Wykorzystywanie danych

Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych.

Bezpieczeństwo

 1. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 2. Strony internetowe administrowane przez MCP zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 3. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

MCP nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych, niezależnych stronach, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

MCP zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszej Polityki Prywatności.