Na biurku znajduje się filiżanka i notes. Znajdują też dłonie trzymające okulary.

Przedsiębiorco nie jesteś sam! Sprawdź, gdzie szukać pomocy!

2024-02-22

Referat ds. Informacji i Analiz pomaga zainteresowanym przedsiębiorcom w dotarciu do dostępnych na rynku źródeł finansowania ich działalności. Konsultacje są udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów, czy szkoleń.

Kontynuujemy również publikację naszego Vademecum - praktycznego poradnika zawierającego opis dostępnych form wsparcia, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. Znajdują się w nim informacje zarówno o aktualnych formach pomocy przedsiębiorstwom...

Mezczyzna trzyma w reku długopis i pisze coś na kartce

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ A Wsparcie b...

2024-02-21

W dniu 20 lutego 2024 r. została podjęta Uchwała Nr 344/24 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr FEMP.06.18-IP.01-013/23 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie ...

Kilka osób na środku podaje sobie dłonie

Wybór projektów do dofinansowania w Działaniu 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych,

2024-02-21
Kobieta w garniturze dotyka ekranu z tresciami w 3D

Ogłoszenie naboru wniosków do Działania 1.12 Wdrożenie innowacji

2024-02-20
Przy biurku siedzą 2 osoby. Na biurku laptop i notatki

Lista z wynikami oceny formalnej wniosków w Działaniu 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ A Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe p...

2024-02-20
Kobieta i mezczyzna w kasku rozmawiaja o pracy

Zmiany w regulaminie dla Działania 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do zmiany profilu dzia...

2024-02-16

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr FEMP.06.26-IP.01-025/23

2024-02-15
Dzieci siedzą w ławkach szkolnych

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i plac...

2024-02-08
Męzszyzna siedzi przy biurku i pracuje na laptopie

Aktualizacja listy złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

2024-02-06

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenie zawodowego, Typ projektu A. Podniesieni...

2024-02-01