Pomarańczowy robot

Wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru z Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

2024-05-22
Sprzęt laboratoryjny

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

2024-05-21
Nauczyciel wraz z uczniem są w warsztacie i patrzą na urządzenie

Wybór do dofinansowania projektu pn.: „Zawodowa Małopolska”

2024-05-15
Kobieta w garniturze dotyka ekranu z tresciami w 3D

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 1.12 Wdrażanie innowacji, Typ A. Wdrażanie innowacji

2024-05-08
Młodzi ludzie skupieni na projekcie.

Informacja na temat złożonego wniosku w Działaniu 1.5 Regionalny ekosystem innowacji, typ projektu A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

2024-05-07
Meżczyzna pracuje przy maszynie

Aktualizacja listy złożonych wniosków o dofinansowanie w Działaniu 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0, Typ projektu A. Rozwój MŚP w ...

2024-05-07
Straszy mężczyzna w okularach mówi do grupy osób siedzących w ławkach

Wnioski złożone w naborze prowadzonym w trybie niekonkurencyjnym z działania 6.23, typ A.

2024-05-06
Trzy leżące na blacie kwadraty pierwszy oznaczony znakiem V

Zakończenie oceny formalnej w ramach naboru z Działania 1.5 Regionalny ekosystem innowacji, typ B. Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją

2024-04-29
Uśmiechnięty mężczyzna w kasku trzymający w ręce notes

Wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru z Działania 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

2024-04-27
Uśmiechnięty mężczyzna w fartuchu trzymający się za ręce, w tle 4 inne osoby

Zakończenie oceny formalno-merytorycznej w Działaniu 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

2024-04-25