Kilka osób na środku podaje sobie dłonie

Wybór projektów do dofinansowania w Działaniu 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych,

2024-02-21
Przy biurku siedzą 2 osoby. Na biurku laptop i notatki

Lista z wynikami oceny formalnej wniosków w Działaniu 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ A Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe p...

2024-02-20

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr FEMP.06.26-IP.01-025/23

2024-02-15
Dzieci siedzą w ławkach szkolnych

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i plac...

2024-02-08
Męzszyzna siedzi przy biurku i pracuje na laptopie

Aktualizacja listy złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

2024-02-06

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenie zawodowego, Typ projektu A. Podniesieni...

2024-02-01
Trzy leżące na blacie kwadraty pierwszy oznaczony znakiem V

Lista z wynikami oceny formalnej I stopnia w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmując...

2024-01-19
ludzie

Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Nowy start w Małopolsce z EURESEM” w ramach Działania FEMP.6.3 Wsparcie dla reemigr...

2024-01-15
kobieta siedząca przy stole z dokumentami

Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu w ramach Działania 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A. Małopolski...

2024-01-15
Pomarańczowy robot

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

2024-01-10