Kobieta w garniturze dotyka ekranu z tresciami w 3D

Ogłoszenie naboru wniosków do Działania 1.12 Wdrożenie innowacji

2024-02-20
Starszy Pan i Pani usmiechnięci i zaciekawieni patrza w ekran laptopa

Nabór wniosków: Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki

2024-01-31
Nauczyciel wraz z uczniem są w warsztacie i patrzą na urządzenie

Nabór wniosków: Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego  

2024-01-31
pochylona pani nad dziećmi siedzącymi w ławce

Wydłużenie terminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A: Małopolski...

2024-01-25
Grupa osób: dzieci i 3 dorosłych siedzi na dywanie i sie bawi

Nabór wniosków do Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksow...

2024-01-24
Mężczyzna trzymający tablet w ręce

Ogłoszenie naboru wniosków w Działaniu 1.11. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

2023-12-28
Dzieci korzystające z drukarki 3d

Nabór wniosków w Działaniu 5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typ projektu A. Wsparcie infrastruktury typu fablab

2023-12-05