Grupa kolorowych ludzików z papieru, trzymających się za ręce.

Nabór do Działania 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ C. System usług społecznych – upowszechnienie innowacji...

2024-06-12
Szkolna sala lekcyjna z kolorowymi krzesłami.

Nabór do Działania 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, typ A. Zwiększenie dostępności szkół p...

2024-06-12
Człowiek trzyma w ręce kule ziemską. Całość w tonacji niebieskiej.

Nabór do Działania 1.15 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, typ D. Działania koordynacyjne w obszarze umiędzynarodowienia małopolskiej gospodark...

2024-06-11
Zbliżenie dłoni lekarza trzymających dłonie starszej osoby.

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Typy A., B. i C.

2024-06-06
Młoda kobieta obejmuje starszą Panią

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie Typ C., D., E.

2024-06-06
Dzieci siedzą na krzesełkach i trzymają instrumenty muzyczne

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego, Typ A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej, Typ B. Tworzenie mi...

2024-06-06
Młody mężczyzna nachyla się nad starszym uśmiechniętym mężczyzną

Zmiana regulaminu wyboru projektów w Działaniu 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

2024-06-05
uśmiechnięte dzieci podczas warsztatów

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, Typ A. Lokalne inicjatywy edukacyjne w obszarze kształcenia dzieci i młodz...

2024-05-24
Pomarańczowy robot

Wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru z Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

2024-05-22
mężczyzna siedzący przed komputerem

Zmiana regulaminu wyboru projektów w Działaniu 1.2 A Bony na innowacje dla MŚP.

2024-05-22