Sprzęt laboratoryjny

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

2024-05-21
Nauczyciel wraz z uczniem są w warsztacie i patrzą na urządzenie

Wybór do dofinansowania projektu pn.: „Zawodowa Małopolska”

2024-05-15
Trzy leżące na blacie kwadraty pierwszy oznaczony znakiem V

Zakończenie oceny formalnej w ramach naboru z Działania 1.5 Regionalny ekosystem innowacji, typ B. Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją

2024-04-29
Uśmiechnięty mężczyzna w kasku trzymający w ręce notes

Wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru z Działania 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

2024-04-27
Kobieta w słuchawkach i okularach ochronnych pracuje na maszynie

Wydłużenie terminu naboru w ramach Działania 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego

2024-04-27
Dwaj mężczyźni w okularach ochronnych pracują przy stole

Zwiększenie alokacji w ramach naboru z Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego

2024-04-27
Kobieta i mezczyzna w kasku rozmawiaja o pracy

Zmiana Regulaminu wyboru projektów w Działaniu 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

2024-04-27
Uśmiechnięty mężczyzna w fartuchu trzymający się za ręce, w tle 4 inne osoby

Zakończenie oceny formalno-merytorycznej w Działaniu 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

2024-04-25

Anulowanie naboru dla Działania 6.30 Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT, IIT Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oś...

2024-04-24
Uśmiechnięta fryzjerka trzyma w ręku suszarkę

Anulowanie naboru dla Działania 6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego – ZIT, IIT, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

2024-04-24