Mężczyzna i kobieta pracujący przy mikroskopie

Ogłoszenie naboru wniosków do Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

2024-03-27
Nauczyciel wraz z uczniem są w warsztacie i patrzą na urządzenie

Zmiana regulaminu wyboru projektów w ramach Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego

2024-02-28
Dwóch chłopców siedzi na ławce i czytają notaki

Wydłużenie terminu naboru wniosku w Działaniu 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ A: Małopolski program wspierania uczniów

2024-02-28
Dłoń trzymająca panel wirtualny a w tle laptop

Nabór wniosków w Działaniu 1.5 Regionalny ekosystem innowacji, typ B. Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją

2024-02-28
Mezczyzna trzyma w rece tablet a nad nim unosi sie ikona 2 głów ludzkich

Nabór wniosków w Działaniu Regionalny ekosystem innowacji, typ projektu A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

2024-02-28
Kobieta w garniturze dotyka ekranu z tresciami w 3D

Ogłoszenie naboru wniosków do Działania 1.12 Wdrożenie innowacji

2024-02-20
Starszy Pan i Pani usmiechnięci i zaciekawieni patrza w ekran laptopa

Nabór wniosków: Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki

2024-01-31
Nauczyciel wraz z uczniem są w warsztacie i patrzą na urządzenie

Nabór wniosków: Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego  

2024-01-31
pochylona pani nad dziećmi siedzącymi w ławce

Wydłużenie terminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A: Małopolski...

2024-01-25
Grupa osób: dzieci i 3 dorosłych siedzi na dywanie i sie bawi

Nabór wniosków do Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksow...

2024-01-24