Działanie 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne