Działanie 6.30 Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT, IIT