Działanie 6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego – ZIT