Małopolski Tele-Anioł Regionalny system opieki wykorzystujący nowoczesne technologie już niedługo znowu będzie służył pomocą!

2023-11-16
Logo MCP

Województwo Małopolskie od lat wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. Od marca 2018 r. realizowano projekt „Małopolski Tele-Anioł”, w ramach którego wsparcie uzyskało parę tysięcy seniorów oraz osób samotnych i potrzebujących pomocy. Niebawem teleopieka ruszy w ramach nowej perspektywy finansowej.

W poprzednich latach Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel ponad 90 mln zł. Rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich, świadczonych w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie przyczynił się do poprawy jakości życia ponad 6 tysięcy niesamodzielnych Małopolan.

Dzięki opaskom bezpieczeństwa monitorującym parametry życiowe podopiecznych, możliwe było natychmiastowe wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Małopolski Tele-Anioł” to projekt partnerski, realizowany przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej), Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie prawie 84 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wielu Małopolan czeka już na jego ponowne uruchomienie. Celem – jak dotychczas – będzie otoczenie opieką starszych, samotnych i niesamodzielnych mieszkańców Małopolski, którzy potrzebują wsparcia innych osób w wykonywaniu podstawowych czynności.

W ramach dotychczas prowadzonego projektu zorganizowany został kompleksowy system opieki. U każdej osoby zaangażowanej w projekt, na podstawie przeprowadzonej oceny sytuacji materialno-życiowej, tworzony był Indywidualny Plan Wsparcia i Opieki. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymały bezpłatnie tzw. „opaski życia”, przy pomocy których w łatwy i szybki sposób, w każdym miejscu i o każdej porze mogły wezwać pomoc.

Opaski bezpieczeństwa monitorują parametry życiowe podopiecznych i wyposażone są w przycisk SOS z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Centrum to jest kluczowym elementem systemu – dostępnym całą dobę, zapewniającym wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie było ogromne. Aplikację do projektu złożyło ponad 9 tys. osób niesamodzielnych. Opracowano 7,1 tys. Indywidualnych Planów Wsparcia i Opieki, a 6,3 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęto usługami asystenckimi i opiekuńczymi.

Część uczestników – ok. 2 tys. – miała także możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych, które były świadczone w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. To nie tylko pomoc w zabiegach higienicznych, ale także wsparcie w codziennych obowiązkach – zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, załatwieniu urzędowych formalności, czy dotarciu na wizytę u lekarza. W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Aby zapewnić stabilną, długoterminową pomoc dla niesamodzielnych Małopolan, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o kontynuacji projektu w kolejnej Perspektywie Finansowej UE.