Fundusze Europejskie na wsparcie osób niesamodzielnych. Ruszył nabór do Małopolskiego Tele-Anioła 2.0

2024-03-14
Logo MCP

Pasek logotypów: logo programu regionalnego dla małopolski, logo PL, logo UE i logo Małopolski

8 tys. opasek, usługi sąsiedzkie i opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 2,5 tys. osób oraz telemedycyna – dzięki środkom unijnym Małopolski Tele-Anioł znów może wziąć mieszkańców pod swoje opiekuńcze skrzydła. Trwa rekrutacja do drugiej edycji programu.

„Projekt jest odpowiedzią na potrzeby seniorów i osób niesamodzielnych zamieszkujących terytorium województwa małopolskiego oraz ich opiekunów. Doświadczenie poprzedniej edycji projektu pokazało, jakim był ważnym przedsięwzięciem. Cieszymy się, że udało się uruchomić kolejną edycję wsparcia, wzbogaconą o opiekę wytchnieniową i pilotaż usług telemedycznych”

Wicemarszałek Łukasz Smółka – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Małopolski Tele-Anioł 2.0 realizowany jest przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego dzięki unijnemu dofinansowaniu przyznanemu  z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Jego celem jest objęcie wsparciem osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2029 r.

– Bez Tele-Anioła czuję się bezradna – mówi jedna z uczestniczek pierwszej edycji. – Opaska, która daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki której nieraz uzyskałam pomoc, usługi sąsiedzkie – ten pakiet to konieczność dla samotnego seniora. – I dodaje: To wspaniale, że możemy liczyć na pomoc w kolejnej edycji.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027,
  • osoby zamieszkujące samotnie.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, w podziale na 14-dniowe cykle rekrutacyjne. Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram cykli rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej projektu  www.malopolska.pl/teleaniol

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów. W pierwszym – formalnym – na koniec każdego cyklu będą weryfikowane formalnie formularze zgłoszeń i tworzona lista rankingowa, w drugim – pracownicy Tele-Anioła odwiedzą Kandydatów/Kandydatki w ich miejscu zamieszkania i ocenią zasadność przyznania usług projektowych.

Gdzie złożyć wniosek?

Formularze zgłoszeniowe można składać na Dziennikach Podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie (ul. Racławicka 56, ul. Basztowa 22) lub w jednej z jego Agend Zamiejscowych.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do pobrania dostępne są na stronie internetowej Tele-Anioła.

Małopolski Tele-Anioł 2.0 to dofinansowana z Funduszy Europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.

#FunduszeEuropejskie