O instytucji

Podstawowe informacje o MCP

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego. Instytucja ta została powołana 29 października 2007 roku.

MCP realizuje zadania dotyczące m.in. wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) w zakresie II Osi priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy. Pełni także funkcję Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Dzięki środkom z tego programu MCP wspiera Małopolskę w zakresie przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji. Ponadto MCP realizowało w latach 2008-2015 dwa projekty: Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów. Projekty te były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W latach 2015-2020 MCP realizuje nowe zadania dotyczące wdrażania funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie 1 Osi Priorytetowej  Gospodarka Wiedzy, 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje.

Zobacz wykaz wszystkich działań aktualnie realizowanych przez MCP.

Najważniejsze daty:

 • Uchwała nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz nadania jej statutu
 • Uchwała nr 980/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
 • Nadanie nr NIP: 9 stycznia 2008 r.
 • Nadanie nr REGON: 19 grudnia 2007 r. 

Dokumenty organizacyjne:

Dyrektor MCP
Rafał Solecki, urodzony 19 kwietnia 1974 r.

Zdjęcie Dyrektora dr Rafała SoleckiegoEdukacja:

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse - Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca doktorska – „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”). Magister geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu  Śląskiego (praca dyplomowa - „Przemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po 1989 r.”). Studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku - „Prawo gospodarcze”.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1997 r. związany nieustannie z administracją publiczną (praca w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Od początku powstania Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), dyrektor tej instytucji (13 grudnia 2007 r.).

Działalność zawodowa:

 • Członek Komitetu Monitorującego RPO województwa małopolskiego na lata 2014 - 2020
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2012-2020 oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji 2012-2020, powołanego uchwałą nr 1179/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011r.,
 • Członek Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020r., powołanego uchwałą nr 36/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2010 r.;
 • Członek Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach osi 1,3,9 i 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach działań II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
 • Członek Małopolskiej Rady Innowacji (ciało doradcze powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego);
 • Członek Grupy roboczej ds. MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) przy Komitecie Monitorującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;
 • Członek Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej;

Bezpartyjny.
Żonaty, jedno dziecko (córka - Ania).

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej