Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców