Działanie 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację