Działanie 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich