Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej