Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienia publiczne
Poniżej znajdą Państwo bezpośrednie odnośniki do ogłoszeń o przetargach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenia o przetargach

Zamówienia publiczne do 30 000 EUR

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 

Ogłoszenia o przetargach

Wróć do góry>>


Zamówienia publiczne do 30 000 EUR:

Wróć do góry>>


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (art. 13a ustawy Pzp)Wróć do góry>>
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16