Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienia publiczne

Poniżej znajdą Państwo bezpośrednie odnośniki do ogłoszeń Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o wszczęciu i wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego publikowanych Biuletynie Informacji Publicznej. Zamówienia o wartości powyżej 30 000 EURO  prowadzone są w trybach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych. Zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO prowadzone są z wyłączeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
 

1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - 2019 rok

2. Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EUR - Ogłoszenia o wszczęciu postępowań - 2019 rok
3. Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EUR - Wyniki postępowań - 2019 rok
4. Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EUR - Ogłoszenia o zawarciu umowy - 2019 rok

5. Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 EUR - Ogłoszenia o wszczęciu i wynikach postępowań - 2019 rok

 

Ogłoszenia o przetargach, archiwalne (lata 2016-2018):

 

Zamówienia publiczne do 30 000 EUR, archiwalne (lata 2016-2018):

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (art. 13a ustawy Pzp)

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16