• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

28 lipca 2015

Dodatkowy termin egzaminu dla kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020

Informujemy, że został wyznaczony dodatkowy termin części teoretycznej egzaminu pisemnego (testu) dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020.

więcej

22 lipca 2015

Małopolska – Europejski Region Przedsiębiorczości 2016

Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to wyróżnienie, które przyznawane jest przez Komitet Regionów od 2009 roku. Tytułem ERP nagradzane są te regiony UE, które wyróżniają się wybitną i innowacyj...

więcej

15 lipca 2015

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 933/15 z dnia 14 lipca 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie proj...

więcej

09 lipca 2015

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw Działanie 2.1 Schemat A MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego 7 lipca 2015 roku uchwałą nr 879/15 przyjął listę podstawową (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji) oraz listę rezerwową (stanowiącą załącznik nr 2 do ni...

więcej
Więcej aktualności