• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

08 grudnia 2014

Szkolenie Wsparcie przedsiębiorczości z RPO WM 2014-2020 oraz z funduszy pożyczkowych dokapitalizowanych w ramach MRPO 2007-2013

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o wsparcie w perspektywie finansowej 2014-2020.

więcej

28 listopada 2014

Przedświąteczna gorączka, czyli Kiermasz POmysłów KapitaLnych

Termin: Niedziela, 7 grudnia 2014 r., 11.00-20.00. Miejsce: Forum Przestrzenie, ul. Marii Konopnickiej 28, Kraków (budynek byłego hotelu FORUM). Adresaci: rodziny z dziećmi, młodzież, studenci. Organi...

więcej

19 listopada 2014

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1305/14 z dnia 18 listopada 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejny...

więcej

04 listopada 2014

Szkolenie „Wsparcie przedsiębiorczości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie finansowej 2014-2020”

W dniach od 17 do 23 listopada 2014 roku odbędzie się piąta edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) w Małopolsce. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to wydarzenie, w ramach którego przed...

więcej
Więcej aktualności
  • Podpisanie 1500. umowy w siedzibie firmy BioCentrum sp. z o.o.

  • Uroczyste podpisanie 1000. umowy w ramach II osi MRPO 2007-2013

  • Minister Rozwoju Regionalnego wręcza nagrody za "Przedsiębiorczy Europrojekt"

  • Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO