• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

21 października 2014

II Forum Przedsiębiorców Małopolski

"Jak działać i rozwijać biznes w cyfrowej Małopolsce? Polska Cyfrowa - Firma 2.0"

więcej

17 października 2014

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1129/14 z dnia 16 października 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kole...

więcej

29 września 2014

Bony szkoleniowe dla przedsiębiorców

Od 22 września w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie działa Punkt Obsługi Przedsiębiorcy. Powstał on z myślą o przedsiębiorcach, którzy decydują o wyborze szkoleń dla siebie i swoich pracowników. K...

więcej

18 września 2014

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wszystkich projektów, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca MRPO podjęła decyzję o ponownej ocenie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1...

więcej
Więcej aktualności
  • Podpisanie 1500. umowy w siedzibie firmy BioCentrum sp. z o.o.

  • Uroczyste podpisanie 1000. umowy w ramach II osi MRPO 2007-2013

  • Minister Rozwoju Regionalnego wręcza nagrody za "Przedsiębiorczy Europrojekt"

  • Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO