• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

29 września 2014

Bony szkoleniowe dla przedsiębiorców

Od 22 września w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie działa Punkt Obsługi Przedsiębiorcy. Powstał on z myślą o przedsiębiorcach, którzy decydują o wyborze szkoleń dla siebie i swoich pracowników. K...

więcej

18 września 2014

Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013 w ramach procedury odwoławczej

Informujemy, że 8 września 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013 prowadzona w ramach procedury odwoławczej.

więcej

18 września 2014

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wszystkich projektów, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca MRPO podjęła decyzję o ponownej ocenie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1...

więcej

18 września 2014

Zmiana Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.D/1/2009 dla Funduszy pożyczkowych

W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do rekomendacji Instytucji Audytowych oraz mając na celu aktualizację podstaw prawnych, zmianie uległ Regulamin konkursu nr MCP/2.1.D/1/...

więcej
Więcej aktualności
  • Podpisanie 1500. umowy w siedzibie firmy BioCentrum sp. z o.o.

  • Uroczyste podpisanie 1000. umowy w ramach II osi MRPO 2007-2013

  • Minister Rozwoju Regionalnego wręcza nagrody za "Przedsiębiorczy Europrojekt"

  • Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO