• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

20 maja 2015

Rozwijaj swój biznes. Czyli jak połączyć kreatywność i pasję z nowymi technologiami.

Polscy studenci są pełni pomysłów na biznes. Nie każdemu jednak wystarcza determinacji, by je wdrożyć i rozwijać. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, z...

więcej

15 maja 2015

Nowy Projekt Szczegółówego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

14 maja 2015 roku Zarząd Województwa przyjął zmieniony projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz raport z przep...

więcej

15 maja 2015

Terminy konkursów w 2015 roku

W dniu 14 maja 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na l...

więcej

06 maja 2015

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.

więcej
Więcej aktualności