• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

26 stycznia 2015

Fundusze Europejskie w mediach 24-30 stycznia 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z programami i materiałami poświęconymi Funduszom Europejskim, prezentującymi możliwości korzystania ze środków europejskich na lata 2014-2020.

więcej

26 stycznia 2015

Środa z Funduszami dla przedsiębiorców – spotkania informacyjne w Małopolsce

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają przedsiębiorców z całego województwa na spotkania informacyjne, których tematyka będzie dotyczyła głównych założeń realizacji projektó...

więcej

22 stycznia 2015

Prawie 771 mln EUR w ramach RPO 2014-2020 dla beneficjentów MCP!

Wczoraj odbyło się pierwsze w 2015 r. posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski. Jednym z punktów spotkania było wsparcie przedsiębiorczości w latach 2014 – 202...

więcej

20 stycznia 2015

Zmiana struktury organizacyjnej MCP!

W związku z powierzeniem MCP nowych zadań dotyczących perspektywy finansowej na lata 2014-2020, od 1 stycznia 2015 roku zmianie uległ Regulamin organizacyjny i struktura Małopolskiego Centrum Przedsię...

więcej
Więcej aktualności
  • Podpisanie 1500. umowy w siedzibie firmy BioCentrum sp. z o.o.

  • Uroczyste podpisanie 1000. umowy w ramach II osi MRPO 2007-2013

  • Minister Rozwoju Regionalnego wręcza nagrody za "Przedsiębiorczy Europrojekt"

  • Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO