• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

18 lipca 2014

Zmiana Regulaminu konkursu dla małych przedsiębiorstw

W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do aktualnych podstaw prawnych, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, zmianie uległ Regulamin konkursu nr MCP/2.1.A/...

więcej

18 lipca 2014

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 791/14 z dnia 17 lipca 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych 7...

więcej

01 lipca 2014

Zmiana listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

W związku z oszczędnościami wygenerowanymi w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 724/14 z 26 czerwca 2014 r. dopisał do listy podstawowej projektów wybrany...

więcej

30 czerwca 2014

Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO

W dniu 30 czerwca 2014 r. została podpisana 2000. umowa o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej MRPO. Umowa została zawarta pomiędzy Dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w imien...

więcej
Więcej aktualności
  • Podpisanie 1500. umowy w siedzibie firmy BioCentrum sp. z o.o.

  • Uroczyste podpisanie 1000. umowy w ramach II osi MRPO 2007-2013

  • Minister Rozwoju Regionalnego wręcza nagrody za "Przedsiębiorczy Europrojekt"