• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

26 sierpnia 2014

Seminarium „Moja firma w Europie”

Funkcjonowanie w warunkach otwartego rynku europejskiego, wymaga pozyskania niezbędnych informacji, a także funduszy. Aby pomóc lokalnym firmom w pierwszych krokach na arenie międzynarodowej Wojewódzk...

więcej

19 sierpnia 2014

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej projektów małych przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

W związku z oszczędnościami w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 896/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r. podjął decyzję o wpisaniu na listę podstawową kolejnych...

więcej

12 sierpnia 2014

Karta Dużej Rodziny

Regionalna oferta dedykowana rodzinom wielodzietnym w ramach rządowego programu „Karta Dużej Rodziny".

więcej

18 lipca 2014

Zmiana Regulaminu konkursu dla małych przedsiębiorstw

W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do aktualnych podstaw prawnych, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, zmianie uległ Regulamin konkursu nr MCP/2.1.A/...

więcej
Więcej aktualności
  • Podpisanie 1500. umowy w siedzibie firmy BioCentrum sp. z o.o.

  • Uroczyste podpisanie 1000. umowy w ramach II osi MRPO 2007-2013

  • Minister Rozwoju Regionalnego wręcza nagrody za "Przedsiębiorczy Europrojekt"

  • Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO