• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

01 lipca 2015

Nabór kandydatów na ekspertów

Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

więcej

30 czerwca 2015

Zmiana Regulaminu konkursu dla małych przedsiębiorstw MCP/2.1.A/12/2013/MA

Informujemy, że w Regulaminie konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA wprowadzono następujące zmiany: wydłużenie terminu na podpisanie umów o dofinansowanie do 30 września 2015 r. oraz wydłużenie terminu na...

więcej

26 czerwca 2015

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2015 roku zakończyła się ocena merytoryczna projektów średnich przedsiębiorstw, złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR, Działanie 2.1 Schemat A MRPO.

więcej

25 czerwca 2015

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dokument został zaopiniowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

więcej
Więcej aktualności