• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

AKTUALNOŚCI

23 lutego 2015

Ogłoszenie o naborze wniosków dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Pro...

więcej

20 lutego 2015

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO 2007-2013

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 2.1 „Rozwój i po...

więcej

18 lutego 2015

Nowy portal Funduszy Europejskich w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uruchomił nowy portal Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl

więcej

13 lutego 2015

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny dla Małopolski

Małopolska otrzyma prawie 2,9 mld euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Dokument zatwierdzający podpisała Corina Cretu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej. Regionalny P...

więcej
Więcej aktualności
  • Podpisanie 1500. umowy w siedzibie firmy BioCentrum sp. z o.o.

  • Uroczyste podpisanie 1000. umowy w ramach II osi MRPO 2007-2013

  • Minister Rozwoju Regionalnego wręcza nagrody za "Przedsiębiorczy Europrojekt"

  • Dwa tysiące podpisanych umów na rozwój biznesu w ramach MRPO