Zamówienia publiczne 2023

2023-11-15

Poniżej znajdą Państwo bezpośrednie odnośniki do ogłoszeń Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o wszczęciu i wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego publikowanych Biuletynie Informacji Publicznej. Zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przewyższającej kwotę 130 000 złotych  prowadzone są w trybach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych. Zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych prowadzone są z wyłączeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku (art. 23 ust 1 ustawy Pzp)
  2. Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł:
  1. Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł – Ogłoszenia o wszczęciu i wynikach postępowań – 2023 rok