Kryteria wyboru projektów

2023-11-15

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

 

Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Typ B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem
1 KONKURS FEMP.01.01-IP.01-014/23 (.pdf, 675 KB)

Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP
Typ A. Bony na innowacje dla MŚP
1 KONKURS FEMP.01.02-IP.01-023/23 (.pdf, 585 KB)

Działanie 1.5 Regionalny ekosystem innowacji
Typ A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
1 KONKURS (.pdf, 629 KB)
Typ B. Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją
1 KONKURS (.pdf, 625 KB)

Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0
Typ A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0
1 KONKURS FEMP.01.11-IP.01-043/23 (.pdf, 806 KB)

Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji
Typ A. Wdrażanie innowacji
1 KONKURS (.pdf, 654 KB)

Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców
A. Opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników
1 KONKURS FEMP.06.07-IP.01-007/23 (.pdf, 581 KB)

Działanie 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego
A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne
1 KONKURS FEMP.06.10-IP.01-022/23 (.pdf, 647.81 KB)

Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego
A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
1 KONKURS FEMP.06.11-IP.01-021/23 (.pdf, 647.81 KB)

Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych
A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej
1 KONKURS FEMP.06.18-IP.01-013/23 (.pdf, 809 KB)

Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty
1 KONKURS FEMP.06.26-IP.01-025/23  (.pdf, 949 KB)

Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

Działanie 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację
A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.
1 KONKURS FEMP.08.07-IP.01-015/23 (.pdf, 685 KB)

Działanie 8.2 Edukacja dla transformacji
A. Tworzenie przestrzeni typu fablab
1 KONKURS FEMP.08.02-IP.01-008/23 (.pdf, 869 KB)