Ekodoradcy dla biznesu

2023-11-15

Zespół Ekodoradców
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. +48 12 376 91 58
ekodoradcy@mcp.malopolska.pl

Do zadań Zespołu Ekodoradców należy w szczególności:

  1. Udzielanie informacji i edukowanie przedsiębiorców w zakresie prawnych wymogów w obszarze ochrony środowiska.
  2. Udzielanie informacji na temat możliwości wdrażania w podmiotach gospodarczych nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.
  3. Udzielanie informacji na temat źródeł finansowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach.
  4. Współpraca z ekspertami branżowymi, naukowcami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
  5. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz dobrych praktyk przedsiębiorców w realizacji działań prośrodowiskowych.

Powołany zespół stanowi część ważnego przedsięwzięcia realizowanego w naszym województwie pn. EkoMałopolska – będącego kompleksowym programem na rzecz poprawy jakości środowiska.

Działalność ekodoradców jest bezpłatna. Ekodoradcy są mobilni. Mogą świadczyć usługi bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy.