GOZ Lider Małopolski 2024

2024-04-02

EkoKonkurs dla firm i szkół

Ruszyła III edycja konkursu GOZ Lider Małopolski. Jeśli Twoja firma lub szkoła działa zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego, zgłoś się!

Celem konkursu jest promocja małopolskich przedsiębiorców, którzy oparli swoje modele biznesowe na zasadach GOZ, a także edukacja prośrodowiskowa i zwiększanie świadomości społecznej z zakresu ekologii, zwłaszcza gospodarki cyrkularnej.


Czym jest GOZ?

GOZ – gospodarka obiegu zamkniętego lub gospodarka cyrkularna (ang. circular economy) – jest modelem wytwarzania, konsumpcji i przetwarzania opartym na racjonalnym wykorzystywaniu surowców, produktów i energii, a także na minimalizowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko. Złotą zasadą GOZ jest reguła „3R” – Reduce, Reuse, Recycle (ogranicz, użyj ponownie, odzyskaj).


GOZ w biznesie

Przedsiębiorcy już po raz trzeci mają okazję udowodnić, że biznes i ekologia mogą iść ze sobą w parze. Konkurs GOZ Lider Małopolski – Biznes jest doskonałą przestrzenią dla firm z naszego regionu, które chcą zaprezentować szerokiej grupie odbiorców wypracowane przez siebie zielone modele biznesowe, a także wyznaczają nowe kierunki zrównoważonego rozwoju małopolskiej gospodarki.

Przykładowymi ekoinnowacjami, które kwalifikują przedsiębiorstwo do udziału w konkursie, są:

 • model „sharing-economy” – współdzielenie;
 • model „produkt jako usługa”;
 • symbioza gospodarcza w myśl zasady: „mój odpad Twoim surowcem”;
 • wydłużanie cyklu życia produktów;
 • wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu/odzysku;
 • zamknięcie obiegu wody/innych materiałów w procesach produkcyjnych/usługowych;
 • rozwiązania z zakresu up-cyklingu;
 • ekoprojektowanie;
 • naprawa i regeneracja;
 • odzysk energii;
 • dematerializacja usług (wirtualizacja, subskrypcje).

Autorzy najbardziej innowacyjnego oraz kompleksowego modelu ekologiczno-biznesowego zostaną nagrodzeni przez Kapitułę Konkursu prestiżowym tytułem Liderów Małopolski 2024 oraz statuetką, która zostanie wręczona na finałowej gali konkursu. Dodatkowo Laureaci i ich działalność zostaną przedstawieni na łamach specjalnego dodatku „Dziennika Polskiego” i w serwisie DziennikPolski24.pl.


GOZ w szkole

W tegorocznej edycji GOZ Lider Małopolski – Szkoła, poza uczniami małopolskich szkół branżowych, centrów kształcenia zawodowego i techników, mogą wziąć udział także uczniowie liceów! To świetna okazja do zaprezentowania dotychczasowych działań szkół opartych na założeniach gospodarki obiegu zamkniętego, albo też do wdrożenia takich rozwiązań. Wszystkiego nt. edukacji dla GOZ dowiecie się z naszego webinaru.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy pomysł, który przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów i ochrony środowiska oraz udokumentowanie jego realizacji. Na przykład:

 • lekcje prośrodowiskowe (dot. odnawialnych źródeł energii, materiałów ekologicznych nowych technologii, które wspierają zrównoważony rozwój i in.);
 • zajęcia terenowe (wycieczki do miejsc i instytucji kluczowych na ekologicznej mapie Małopolski, np. zrewitalizowane tereny poprzemysłowe, farmy fotowoltaiczne lub wiatrakowe i in.);
 • warsztaty (np. dot. zero waste w kuchni; naprawy i regeneracji przedmiotów lub tworzenia pomocy dydaktycznych, sprzętów, mebli i urządzeń z materiałów z odzysku i in.);
 • zbiórki odpadów (np. baterii, żarówek, makulatury i in.);
 • kiermasze wymiany rzeczy (np. bookcrossing, wymiana ubrań czy gier i in.);
 • projekty artystyczne (np. instalacje artystyczne z upcyklingu, moda recyklingowa i in.);
 • zielona infrastruktura (ogródki ziołowe i warzywne, kompostowniki, ogrody deszczowe, łąki kwietne oraz hotele dla owadów i in.);
 • organizacja konkursów lub udział w konkursach na najlepsze pomysły na rozwiązania GOZ dla edukacji i biznesu.

Dla szkoły, która wykaże się największą pomysłowością i spójną koncepcją proekologicznych działań, przewidziana jest nagroda 5.000 złotych na dalsze cyrkularne inicjatywy, prestiżowy tytuł Lidera Małopolski 2024 oraz statuetka, która zostanie wręczona na finałowej gali. Dodatkowo sylwetki Laureatów i ich działalność zostaną zaprezentowane w czasopiśmie „Dziennik Polski” oraz w serwisie DziennikPolski24.pl.


Zgłoszenia firm i szkół przyjmowane są za pomocą powyższych e-formularzy do 22 maja 2024 roku.

 

Do pobrania:

➥ Regulamin konkursu GOZ Lider Małopolski 2024