LIFE-IP EkoMałopolska

Od 1 września 2021 r. dwóch ekodoradców dla biznesu zatrudnionych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, zostało zaangażowanych w realizację projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Projekt wystartował w roku 2021 i realizowany będzie przez województwo małopolskie oraz partnerów do roku 2030. Całkowity budżet wynosi 16,4 mln EUR (ok. 70 mln PLN).

Wśród najważniejszych celów LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA należy wskazać:

  • wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego,
  • niskoemisyjna transformacja rynku urządzeń grzewczych,
  • promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz opracowanie mapy potencjału OZE dla Małopolski i Śląska,
  • rozwój możliwości instytucjonalnych, a co za tym idzie – wsparcie we wdrażaniu planów krajowych i unijnych (w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji),
  • wzrost świadomości mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie działań odnoszących się do przeciwdziałania i łagodzenia skutków zmian klimatu.

MCP uczestniczy w realizacji projektu wraz z 27 partnerami, zarówno ze świata nauki, jak i administracji rządowej oraz samorządowej. Wśród nich należy wskazać: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, miasta: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 małopolskich powiatów. Partnerami zagranicznymi projektu są Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu (Niemcy) oraz Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus (Niemcy).

Rola MCP w realizacji celów LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, bezpośrednio nawiązuje do działalności przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego. Organizacja szkoleń, przygotowanie ekspertyz czy tworzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych, to tylko niektóre z zadań podejmowanych przez ekodoradców dla biznesu w toku realizacji projektu. Ponadto, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Ekodoradcy biznesowi są kluczowym partnerem dla MŚP w realizacji działań mających na celu walkę ze zmianami klimatu w obrębie województwa małopolskiego.

Plik do pobrania: Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii (.pdf, 3.19 MB)