Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenie zawodowego, Typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego – nr FEMP.06.11-IP.01-021/23.

2024-02-01