Aktualizacja listy złożonych wniosków o dofinansowanie w Działaniu 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0, Typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

2024-05-07