Anulowanie naboru dla Działania 6.30 Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT, IIT Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

2024-04-24