Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

2024-06-20

W dniu 18 czerwca 2024 r. została podjęta Uchwała Nr 1293/24 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr FEMP.06.11-IP.01-021/23 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego.


Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów:

Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf,  331 KB) 

Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (xls,  53 KB)

Załącznik nr 6 do umowy – Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (.doc, 63 KB)

Załącznik nr 7 do umowy – Taryfikator korekt kosztów pośrednich poprzez za rażące naruszenia Umowy w zakresie zarządzania projektem (.pdf,  251 KB)

Załącznik nr 8 do umowy – Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE (.pdf,  226 KB)

Załącznik nr 9 do umowy – Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (.pdf,  366 KB)

Informacja o wybranych operacjach o znaczeniu strategicznym (.doc,  53 KB)

 

Umowa partnerska:

Wzór umowy o partnerstwie (.doc, 112 KB)

Załącznik nr 4 do Umowy o partnerstwie – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 482 KB)

 

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:

Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.pdf, 511KB)

 

Opis sposobu uzupełnienia/załączenia informacji w module UMOWA Systemu IGA:

Instrukcja do formularza umowy (.pdf,  794 KB)