Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP, Typ A. Bony na innowacje dla MŚP

2024-05-28

W dniu 21 maja 2024 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1080/24 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.01.02-IP.01-023/23. W związku z powyższym publikujemy wzory dokumentów, które będą wymagane od Wnioskodawców przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów.

Wzory dokumentów i instrukcje:

Oświadczenie dotyczące realizacji projektu (.docx, 61 KB)

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych (.docx, 81 KB)

Informacje przedstawiane przy wnioskowaniu o pomoc deminimis (.docx, 98 KB)

Zasady przetwarzania danych osobowych (zał. 3 do umowy) (.pdf, 401 KB)

Harmonogram składania wniosków o płatność (zał. 4 do umowy) (.xlsx, 57 KB)

Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności 1.2 (.docx, 98 KB)

Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania (zał. 5 do umowy) (.pdf, 401 KB)

Katalog wskaźników (zał. 6 do umowy) (.pdf, 636 KB)

Wzór raportu z realizacji usługi (zał. 7 do umowy) (.pdf, 453 KB)

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej (zał. 8 do umowy) (.docx, 57 KB)

Instrukcja do modułu umowy w systemie IGA (.docx, 323 KB)