Podstawowe informacje

2023-11-16

Zastanawiasz się skąd wziąć środki na wsparcie szkoły lub przedszkola? Jesteś nauczycielem i chcesz zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, czy też zapewnić je swoim uczniom?

Dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu informacje o programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Wsparcie wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego oraz zawodowego, a także kształcenia i uczenia się dorosłych to nasze działania na najbliższe lata.

Dofinansowanie w ramach unijnych dotacji będą mogły uzyskać projekty odpowiadające zarówno na potrzeby uczniów, jak i na potrzeby kadry szkół. Grupą docelową w niektórych działaniach mogą być również rodzice uczniów.

Nie bez znaczenia jest zapewnienie dostępności architektonicznej szkół i przedszkoli, która także może zostać zaplanowana w działaniach projektowych.

Wspierać będziemy także rozwój oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Możliwa będzie również rozbudowa i modernizacja pomieszczeń, pracowni szkolnych, a le także nowych, kreatywnych przestrzeni typu fablab oraz zakup niezbędnego dla nich sprzętu i wyposażenia.

Celem podjętych w tym zakresie działań ma być zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, eliminacja różnic oraz ułatwianie możliwości nauki dla wszystkich, zwłaszcza dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji lub mających specjalne potrzeby edukacyjne.

Na zainteresowanych czeka łącznie prawie 306 mln euro.

Na jaką pomoc możesz liczyć z naszej strony? Jesteśmy z Wnioskodawcami, a następnie Beneficjentami od etapu składania wniosku, poprzez jego ocenę, wybór projektu aż do podpisania umowy. Czuwamy też nad realizacją projektów i wypłacaniem środków.

Zobacz harmonogram naboru wniosków MCP (xlsx, 629 KB) – stan na 11.06.2024