Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Nowy start w Małopolsce z EURESEM” w ramach Działania FEMP.6.3 Wsparcie dla reemigrantów, Typ A: Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej reemigrantów realizowana poprzez ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej EURES

2024-01-15