Informacja na temat złożonego wniosku w Działaniu 1.5 Regionalny ekosystem innowacji, typ projektu A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

2024-05-07