Informacja na temat złożonych wniosków w Działaniu 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ C. System usług społecznych- upowszechnienie innowacji

2024-06-28