Informacja o zatwierdzeniu Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Edukacja dla transformacji, Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.

2023-12-14