Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr FEMP.06.12-IP.01-027/23 i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Małopolski program wspierania uczniów”

2024-07-11