Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji w Działaniu 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

2024-06-19