Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji w Działaniu 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, Typ A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty.

2024-06-19