Lista z wynikami oceny formalnej w ramach Działania 05.04 Infrastruktura szkoleniowa typ projektu A. wsparcie Infrastruktury typu fablab.

2024-07-09