Lista z wynikami oceny formalnej wniosków w Działaniu 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ A Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

2024-02-20