Lista z wynikami oceny formalno-merytorycznej dla Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

2023-12-07