Złożone wnioski w naborach prowadzonych w trybie niekonkurencyjnym

2024-03-01

W dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 15.00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w 2 naborach prowadzonych w trybie niekonkurencyjnym. Poniżej dostępna jest lista złożonych wniosków:

• Nabór wniosków w Działaniu 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego 
Nabór nr FEMP.06.12-IP.01-008/24

• Nabór wniosków w Działaniu 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki
Nabór nr FEMP.06.23-IP.01-009/24

Aktualnie prowadzona jest ocena wniosków.