Lista złożonych wniosków w naborach prowadzonych w trybie niekonkurencyjnym

2023-12-03

W dniu 3 grudnia 2023 r. o godzinie 15.00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w 3 naborach prowadzonych w trybie niekonkurencyjnym. Poniżej dostępna jest lista złożonych wniosków:

• Nabór wniosków w Działaniu 6.3 Wsparcie dla reemigrantów
Konkurs nr FEMP.06.03-IP.01-026/23

• Nabór wniosków w Działaniu 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A. Małopolski Pociąg do kariery
Konkurs nr FEMP.06.14-IP.01-029/23

• Nabór wniosków w Działaniu 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich, typ B. Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP
Konkurs nr FEMP.06.19-IP.01-030/23

Aktualnie prowadzimy ocenę złożonych wniosków zgodnie z przyjętymi Kryteriami wyboru projektów (.pdf, 1 MB)