O instytucji

Kryteria wyboru projektów

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wdraża fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, częściowo w ramach 1, 3 i 4 osi priorytetowej oraz kompleksowo w ramach osi 9 i 10.
W zakresie osi 1, 3 oraz 4 bezpośrednio lub pośrednio wspierany jest sektor przedsiębiorstw. Osie 9 i 10 pozwalają na wsparcie włączenia społecznego oraz rozwój edukacji.

Poniżej zamieszczone zostały kryteria wyboru projektów w ramach konkursów organizowanych przez MCP.

 

  • 1 Oś Priorytetowa - Gospodarka Wiedzy

DZIAŁANIE 1.2  BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PODDZIAŁANIE 1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW

1 KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 (.pdf, 418 KB)
2 KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 (.pdf, 435 KB)
3 KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18 (.pdf, 419 KB)
4 KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 (.pdf, 563 KB)
5 KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19 (.pdf, 662 KB)
6 KONKURS - RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20 (.pdf, 633 KB)
PODDZIAŁANIE 1.2.2 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW
1 KONKURS - RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16 (.pdf, 368 KB)
2 KONKURS - RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17 (.pdf, 397 KB)
3 KONKURS - RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 (.pdf, 451 KB)
PODDZIAŁANIE 1.2.3 BONY NA INNOWACJE
1 KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 (.pdf, 390 KB)
2 KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 (.pdf, 323 KB)
3 KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 (.pdf, 338 KB)
4 KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 (.pdf, 170 KB)
5 KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 (.pdf, 449 KB)
6 KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 (.pdf, 643 KB)
7 KONKURS - RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 (.pdf, 574 KB)
DZIAŁANIE 1.3 MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI
1 KONKURS - RPMP.01.03.00-IP.01-12-029/17 (.pdf, 763 KB)
2 KONKURS - RPMP.01.03.00-IP.01-12-041/18 (.pdf, 368 KB)

  • 3 Oś Priorytetowa - Przedsiębiorcza Małopolska

DZIAŁANIE 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB
1 KONKURS - RPMP.03.02.00-IP.01-12-065/16 (.pdf, 659 KB)
2 KONKURS - RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18 Typ A (.pdf, 266 KB), RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18 Typ B (.pdf, 241 KB)
DZIAŁANIE 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
PODDZIAŁANIE 3.3.1

1 KONKURS - RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 (.pdf, 89 KB)
2 KONKURS - RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18 (.pdf, 223 KB)
3 KONKURS - RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19 (.pdf, 246 KB) 
PODDZIAŁANIE 3.3.2
1 KONKURS - RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 (.pdf, 468 KB)
2 KONKURS - RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17 (.pdf, 418 KB)
3 KONKURS - RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18 (.pdf, 410 KB)
4 KONKURS - RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19 (.pdf, 266 KB)
DZIAŁANIE 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚC MAŁOPOLSKICH MŚP
PODDZIAŁANIE 3.4.3 DOTACJE DLA MSP - WCZESNA FAZA ROZWOJU

1 KONKURS - RPMP.03.04.03-IP.01-12-093/16 (.pdf, 472 KB)
2 KONKURS - RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18 (.pdf, 478 KB)
3 KONKURS - RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19 (.pdf 477 KB)
PODDZIAŁANIE 3.4.4 DOTACJE DLA MSP
1 KONKURS - RPMP.03.04.04-IP.01-12-007/16 (.pdf, 102 KB)
2 KONKURS - RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16 (.pdf, 470 KB)
3 KONKURS - RPMP.03.04.04-IP.01-12-066/17 (.pdf, 353 KB)
4 KONKURS - RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 (.pdf, 483 KB)
PODDZIAŁANIE 3.4.5 BONY NA DORADZTWO
1 KONKURS - RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16 (.pdf, 333 KB)
2 KONKURS - RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18 (.pdf, 245 KB)

  • 4 Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna

DZIAŁANIE 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
1 KONKURS - RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 (.pdf, 449 KB)

  • 9 Oś Priorytetowa - Region Spójny Społecznie

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA
PODDZIAŁANIE 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA - PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR

1 KONKURS - RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 (.pdf, 782 KB)
2 KONKURS - RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17 (.pdf, 610 KB)
3 KONKURS - RPMP.09.01.01-IP.01-12-040/19 (.pdf, 380 KB)
4 KONKURS - RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 (.pdf, 380 KB)
PODDZIAŁANIE 9.1.2
1 KONKURS - RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 (.pdf, 411 KB)
2 KOKNURS - RPMP.09.01.02-IP-12-023/17 (.pdf, 395 KB)
3 KONKURS - RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 (.pdf, 480 KB)
DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
PODDZIAŁANIE 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE
TYP PROJEKTU A. WSPARCIE DLA TWORZENIA I/LUB DZIAŁALNOŚCI WIELOSPECJALISTYCZNYCH ZESPOŁÓW WCZESNEJ INTERWENCJI DLA RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM LUB ZAGROŻONYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

1 KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17 (.pdf, 628 KB)
TYP PROJEKTU B. WDROŻENIE PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH UKIERUNKOWANYCH NA ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

1 KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-033/18 (.pdf, 522 KB)
TYP PROJEKTU C. WSPARCIE DLA TWORZENIA I/LUB DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1 KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 (.pdf, 626 KB)
2 KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 (.pdf, 246 KB)
TYP PROJEKTU C. USŁUGI WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
3 KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 (.pdf, 359 KB)
TYP PROJEKTU D. WSPARCIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU TELEOPIEKI
1 KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17 (.pdf, 432 KB)
TYP PROJEKTU E. ROZWÓJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
1 KONKURS - RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 (.pdf, 459 KB)
PODDZIAŁANIE 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA - ZIT
1 KONKURS - RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16 (.pdf, 523 KB)
2 KONKURS - RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16 (.pdf, 296 KB)
3 KONKURS - RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17 (.pdf, 392 KB)
4 KONKURS - RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 (.pdf, 397 KB)
PODDZIAŁANIE 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA - SPR
1 KONKURS - RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16 (.pdf, 417 KB)
2 KONKURS - RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 (.pdf, 400 KB)
3 KONKURS - RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17 (.pdf, 379 KB)
4 KONKURS - RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19 (.pdf, 268 KB)
DZIAŁANIE 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
1 KONKURS - RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16 (.pdf, 469 KB)
2 KONKURS - RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19 (.pdf, 419 KB)

  • 10 Oś Priorytetowa - Wiedza i Kompetencje

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
PODDZIAŁANIE 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - ZIT

1 KONKURS - RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 (.pdf, 465 KB)
2 KONKURS - RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19 (.pdf, 275 KB)
PODDZIAŁANIE 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - SPR
1 KONKURS - RPMP.10.01.02-IP.01-12-088/16 (.pdf, 365 KB)
2 KONKURS - RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 (.pdf, 478 KB)
PODDZIAŁANIE 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE
1 KONKURS - RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 (.pdf, 410 KB)
2 KONKURS - RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 (.pdf, 430 KB)
PODDZIAŁANIE 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA
1 KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-021/15 (.pdf, 391 KB)
2 KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-023/16 (.pdf, 411 KB)
3 KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 (.pdf, 354 KB)
4 KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (.pdf, 349 KB)
5 KONKURS - RPMP.10.01.04-IP-01-12-001/19 (.pdf, 539 KB)
6 KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20 (.pdf, 345 KB)
7 KONKURS - RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21 (.pdf, 550 KB)
PODDZIAŁANIE 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH
1 KONKURS - RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 (.pdf, 441 KB)
2 KONKURS - RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 (.pdf, 437 KB)
3 KONKURS - RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 (.pdf, 489 KB)
DZIAŁANIE 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
PODDZIAŁANIE 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW - SPR

1 KONKURS - RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 (.pdf, 522 KB)
2 KONKURS - RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 (.pdf, 543 KB)
PODDZIAŁANIE 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW - ZIT
1 KONKURS - RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 (.pdf, 433 KB)
2 KONKURS - RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 (.pdf, 289 KB)

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej