Nabór do Działania 1.15 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, typ D. Działania koordynacyjne w obszarze umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie

2024-06-11