Nabór do Działania 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, typ A. Zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2024-06-12