Nabór do Działania 6.37 Wsparcie kształcenia ogólnego – IIT OPK, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

2024-06-19