Nabór do Działania 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ C. System usług społecznych – upowszechnienie innowacji

2024-06-12