Nabór wniosków w Działaniu 1.5 Regionalny ekosystem innowacji, typ B. Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją

2024-02-28