Nabór wniosków: Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki

2024-01-31