Nabór wniosków w Działaniu 6.23 Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego, typ projektu A.

2024-03-27